Vad händer i projektet?

Detaljplan.

Mot bakgrund av projektets storlek och komplexitet utförs arbetet med detaljplaner i två etapper. Den första detaljplanen kommer att omfatta Kvarnbygatan, Mölndalsån och industrikärnan. Om det visar sig lämpligt kan även den inledande detaljplanen delas i ett senare skede. Den andra, mindre etappen omfattar området längs järnvägen och kan sättas igång först när Trafikverket är klara med sin spårstudie. Arbetet med detaljplaner är den formella delen och blir bindande när det gäller utformningen av det framtida Forsåker. Läs vårt tidigare nyhetsinlägg.

 

Samråd.

I maj 2016 godkändes planprogrammet för Forsåker. Godkännandet innebar att projektet kunde gå in i nästa planeringsskede och upprätta detaljplaner där utbyggnaden av den nya stadsdelen regleras i detalj och har juridisk verkan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappersbruksområdet med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenskaper. Planen innehåller även riktlinjer om vilken typ av bebyggelse och verksamhet som får byggas samt hur det ska se ut. Nu finns planen utställd för samråd under tiden 4 maj till 16 juni 2017. Läs mer här.

 

Feedback Forsåker igång.

Under 2016 etablerade vi dialogkonceptet Feedback Forsåker. Syftet med Feedback Forsåker är att öka delaktigheten och tydliggöra processen för allmänhet, skolor, politiker och andra intressegrupper. I samband med etableringen slog vi också upp portarna till Forsåker Workspace – vår projektlokal där du kan se modeller över området, få svar på dina frågor och träffa oss som jobbar med projektet.

 

Välkommen under 2017

Torsdag 26 oktober
Klockan 18.00 – 20.00 (presentationen börjar 18.15)
Lilla Götafors, Götaforsliden 15

Fredag 27 oktober
Klockan 10.00 – 14.00
Forsåker Workspace, Privatvägen 1 (södra infarten till området)
Träffa oss och ställ frågor.

Lördag 28 oktober
Klockan 10.00 – 12.00
Forsåker Workspace, Privatvägen 1 (södra infarten till området)
Två rundvandringar på området, kl. 10.15 och kl. 11.15. Vi ses vid konstverket bredvid Forsåker Workspace (läs mer om det nedan). Max 25 personer per omgång så det är först till kvarn som gäller.

Ingen av dagarna kräver anmälan så det är bara att komma förbi spontant.
Varmt välkommen!

Kan du inte komma så skickar vi ut löpande information via vårt nyhetsbrev.
Här kan du läsa mer om Feedback Forsåker.

 

Rivningsarbeten i Forsåker.
Under hela 2015 och delar av 2016 pågick omfattande rivningsarbeten i Forsåker. Inför detta har det utförts ett grundligt arbete med att kartlägga vilka byggnader som är lämpliga att bevara i vår nya stadsdel. Resultatet blev att ett antal karaktäristiska industribyggnader kommer att bevaras för att påminna om Forsåkers historia.

 

Projektets bakgrund.
År 2005 gick det gamla pappersbruket i konkurs och under 2009 köper Mölndals Stad marken. Året efter markköpet får det kommunala bolaget MölnDala Fastighets AB uppdraget att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Tre år senare, under 2013, bildades ett konsortium bestående av byggföretagen Aspelin Ramm, Byggvesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. Tillsammans med konsortiet ska MölnDala Fastighets AB skapa en modern stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna.

I nära samarbete med Mölndals Stad ska Forsåker nu utvecklas till en av Västsveriges modernaste stadsdelar och bidra till den dynamiska utvecklingen av Mölndal. Stadsutvecklingen är nu i full gång och projektet kommer att pågå under minst en tioårsperiod.

 

 

Du vet väl att du alltid kan följa Forsåkers utveckling via vårt nyhetsbrev eller Forsåkerbladet som du kan hämta på Aktiviteten, Stadshuset, Stadsbiblioteket eller Stadsmuseet? Ladda ner de senaste numren av Forsåkerbladet via länkarna nedan: 

 

Forsåkerbladet 1   Forsåkerbladet 2   Forsåkerbladet 3
Forsåkerbladet 4 Forsåkerbladet 5

Så här ser processen ut:

Här kan du följa processen från rivning till färdig stadsdel.

Godkänt planprogram.
Start detaljplan 1 (kallad Forsåker).
Miljödom 1 inlämnas.
Miljödom 2 startas.

Start detaljplan 2 (kallad Stationsområdet).
Miljödom 1 godkänns.
Miljödom 2 inlämnas.

Detaljplan 1 (Forsåker) vinner laga kraft och godkänns.
Miljödom 2 godkänns.

Konsortiet påbörjar säljstart.
Byggstart infrastruktur och eventuellt några bostadskvarter.

Detaljplan 2 (Stationsområdet) vinner laga kraft och godkänns.
Preliminär första inflytt av bostäder.

Utbyggnadstid/byggprocess.

Strukturplan

År 2014 fick Nyréns Arkitekter i uppdrag att ta fram en strukturplan för Forsåker. Strukturplanen är MölnDala Fastighets AB och konsortiets helhetsidé om hur stadsdelen kan utformas och fungera som en integrerad del i Mölndals stadskärna. Den har inte någon rättslig status eller formell innebörd, utan är en väl genomarbetad och förankrad helhetslösning för Forsåker.

 

Strukturplanen ägs av MölnDala Fastighets AB och har utformats i nära samverkan med bland andra Tekniska Förvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals Stad. Nyréns Arkitekter har även deltagit i arbetet och ansvarat för att färdigställa strukturplanen. Tillsammans har aktörerna ett gemensamt ansvar för innehållet i strukturplanen, då den upprättats för att ingå som underlag i en formell process. Se strukturplanen här.

Feedback Forsåker

Forsåker är ett av de större byggprojekten i Västsverige och det finns ett stort intresse kring utvecklingsprocessen. Vi som jobbar med projektet vet att det dyker upp frågor och funderingar längs vägen (kanske till och med en gnutta oro?). Därför vill vi bjuda in och göra dig delaktig i utvecklingen.

 

Feedback Forsåker är namnet på vårt pågående dialogarbete tillsammans med dig som vill hjälpa oss att forma den framtida stadsdelen. Syftet med Feedback Forsåker är att öka delaktigheten och tydliggöra processen för allmänhet, politiker och andra intressegrupper samt att samla in friska idéer som ska hjälpa oss att skapa en modern och hållbar stadsdel. Vi tar gladeligen emot tankar och idéer, men ber samtidigt om förståelse för att det är en lång process med många inblandade parter. Vi kommer inte att kunna genomföra allt, men vill inte heller gå miste om något.

 

 

Forsåker Workspace.
I vår projektlokal Forsåker Workspace (vid södra infarten till området) anordnar vi Forsåkerträffar och håller öppet hus med jämna mellanrum för att samla in friska idéer som hjälper oss att skapa en hållbar stadsdel i linje med vår vision. Här kan du se modeller över området, få svar på dina frågor och träffa oss som jobbar med projektet. Nästa träff kommer ske 26, 27 och 28 oktober 2017.

Vi vill också passa på att tacka för alla givande möten och det stora engagemang som vi har fått ta del av hittills. Tack!

 

 

Informell process.
Notera att vårt arbete med att samla in synpunkter och idéer inte är någon formell process, vilket innebär att allting inte kommer att besvaras personligen. Men all feedback vi får in kommer att användas som inspiration i vårt arbete framåt. Din åsikt kommer därför hjälpa oss att bredda perspektiven och våga tänka annorlunda.

 

Om du inte har möjlighet att närvara vid våra möten går det utmärkt att höra av dig på feedback@forsåker.se.

 

Återkoppling från våra möten kommer att ske via forsåker.se och genom vårt nyhetsbrev. Om du inte redan är prenumerant, registrera dig här.

 

 

Forsåker skapar vi tillsammans. Tack för din feedback!