Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

31 Oktober 2016

Öppet Hus

Vi öppnar upp vår projektlokal Forsåker Workspace vid södra infarten till området. Titta på modeller över stadsdelen, få svar på dina frågor och träffa oss som jobbar med projektet. Forsåker Workspace kommer att vara öppet mellan kl 12 och 16.