Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

1 Juni 2017

Samråd pågår

forsa%cc%8aker_kontrast_forsvatten_gravmaskinPlanförslaget finns utställt för samråd under tiden 4 maj – 16 juni 2017. Har du synpunkter på planförslaget ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 16 juni 2017.

Synpunkterna skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planenheten
431 82 Mölndals Stad

eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se

För mer information om planförslaget:

  • besök stadsbyggnadsförvaltningens samrådsmöte  torsdagen den 1 juni 2017,
    kl. 18.00
    i Mölndals stadshus, rum 215 (fullmäktigesalen, 2:a våning).
  • besök stadshusets entréhall där planförslaget finns utställt