Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

1 Juni 2017

Forsåker Nu och Då

Toppbild_20160816-4

I vår följetong Nu och Då tar vi dig med på en historisk resa och berättar om något från områdets mest karaktäristiska drag som kommer att bevaras och tas om hand i det nya Forsåker som nu växer fram.

Möten i arkivet.

Gamla fönster står lutade mot en tegelfasad. På marken bredvid ligger enorma plåtbokstäver som en gång var monterade på ett fabrikstak. Det doftar svagt från gamla maskiner. Från en öppen port sprider sig ett varmt ljus. Avlägsna röster hörs inifrån lokalen.

Trots att det gått över tio år sedan pappersbruket gick i graven lever det vidare i högsta grad. Åtminstone en gång i veckan, då ett tiotal gamla bruksarbetare träffas i arkivet för att återuppleva gamla minnen tillsammans.

Här, i en källarlokal mitt i Forsåker, ligger arkivet där det mesta från pappersbruket finns dokumenterat. Väggarna pryds av målningar med koppling till pappersindustrin, svartvita fotografier från Kvarnbyn och porträtt av tongivande personer ur dåvarande ledningen. En dag i veckan samlas här ett tiotal personer som alla varit verksamma på bruket. De går igenom arkiverat material, återberättar gamla historier eller diskuterar aktuella ämnen. Och så har de gjort de senaste tio åren. För en utomstående är det ofattbart att så mycket värdefullt material har bevarats, och fortfarande är till glädje för många människor.

Bland annat får vi veta att många Mölndalsbor har varit på besök i arkivet för att hitta ledtrådar i sin släktforskning. Och att man har mötesprotokoll från februari 1751 i sin samling. Vi får också höra historier om hur de anställda putsade maskinerna lite extra när förmannen skulle komma på besök. Eller om hur färgen på Mölndalsån avslöjade vilken typ av papper som tillverkades för dagen. Anekdoterna verkar aldrig vilja ta slut och man kan onekligen säga att Forsåker är en plats med en fascinerande historia. Något som kommer att ligga till grund för utvecklingen av den framtida stadsdelen, där gammalt möter nytt i tydliga kontraster.

Efter ett besök hos de tidigare bruksarbetarna pågår nu en filmproduktion där vi tar till vara på dessa anekdoter och gamla historier innan de blir bortglömda. Håll ögon och öron öppna! Snart är filmen här…