Forsåker

Gör din intresseanmälan här!

10 Maj 2017

Hallå där…

malin

I vår serie “Hallå där” får du lära känna oss som arbetar med projektet Forsåker lite bättre! Här kan du läsa om Malin Björnhäll, arkivarie på MölnDala Fastighets AB.


Vad gör en arkivarie?
En arkivarie arbetar med information. Vår uppgift är att bevara, vårda och tillgängliggöra handlingar. Vi ser till att äldre handlingar är sökbara och tillgängliga för allmänhet och i forskningssyfte samt att den information som skapas i nuet bevaras för framtida behov. En viktig del av arbetet är att se till att offentlighetsprincipen efterlevs.

Hur mycket material finns bevarat från brukstiden?
Jag skulle uppskatta det till åtminstone 50 hyllmeter med material. Här finns allt från kartor, fotografier och personalkort till beställningslistor. Ett fantastiskt material!

Vilka är det som har tillgång till arkivet?
Arkivet är tillgängligt för alla som vill söka information, men man måste boka tid eftersom det inte är bemannat på daglig basis.

Hur kommer Forsåkers historia att avspeglas i den nya stadsdelen?
Området har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet, där pappersindustrin varit dominerande de senaste 300 åren. Forsen spelade då en viktig roll som kraftkälla till industrin. I den nya stadsdelen kommer forsen tydligt att lyftas fram igen; det finns bland annat planer på att bygga om det gamla kraftverket så att det kan försörja den nya stadsdelen med hushållsel. Flera av de gamla industribyggnaderna mitt i Forsåker kommer också att rustas upp och fyllas med nytt innehåll.